Vanliga tecken på spelberoende som man måste vara vaksam på

Svante Nilsson september 25, 2022
spelberoende tecken

När det kommer till spelberoende så kännetecknas tillståndet oftast av att man upplever sig ej ha kontrollen över hur länge och hur ofta man spelar – istället så låter man spel hos online casinon diktera ens tillvaro!

Den rådande situationen med spelberoende inverkar nästan uteslutande på alla de element vilka återfinns hos en individ där arbete, relationer och den privata ekonomin utsätts för en rad prövningar.

Det hela tenderar leda till att man blir av med sin anställning, skuldsätter sig över öronen men även att man utsätter långvariga relationer för oerhörd stress som ofta pressas till bristningsgränsen.

En annan aspekt som måste belysas inom sammanhanget är att psykisk ohälsa tenderar att gå hand i hand med spelberoende. Sannolikheten är betydligt större att utveckla en rad skadliga spelbeteenden om man redan lyder av en eller flera psykiska åkommor.

Enligt statistik så kämpar 2% av befolkningen med spelproblem inom riket där åldersspannet återges i from av 16-24. Framförallt så är det ökningen av unga vilka löper risk för att utveckla allvarliga spelproblem ytterst oroväckande.

För att sätta den procentuella siffra i perspektiv så kämpar mer än 200 000 individer med sitt spelande – något som i sin tur ligger i linje med befolkningsmängden för Sveriges fjärde största stad – Uppsala.

Hur kan man veta om man för närvarande är spelberoende?

När det kommer till insikten om att man faktiskt är spelberoende så tenderar man inom psykologin att referera till begreppet ”symptom” – något som man menar på kan visa sig vara missvisande beroende på sammanhang.

De symptom vilka kännetecknar spelberoende hos en individ behöver dock inte vara likvärdiga för någon annan. Det hela handlar mer om de konsekvenser som spelandet i fråga medför – där man framförallt trycker på vikten av välmående.

För att tydliggöra det hela så behöver det ej i många fall innebära att man klassas som spelberoende bara för att man väljer att spela om gigantiska belopp – även om själva företeelsen tenderar att implicera på just spelberoende.

Det är således av yttersta vikt att man göra allt i sin makt för att undvika jämförelsen av en själv med andra eftersom varje individ är unik – något som i sin tur innebär att de symptom gällande spelberoende vilka härleds till en person behöver ej innebär att man själv ”de facto” faller inom samma kategori.

Vanliga symptom gällande spelberoende

Som du förstått vid det här laget så finns det en rad generella symptom vilka tenderar att känneteckna en individ som antigen har utvecklat ett spelberoende eller ligger inom riskzonen för att utveckla ett spelproblem.

Vi ska således härnäst diskutera några av de vanliga symptom vilka ofta tenderar att härleds till individer vilka löper risk för att utveckla en form av skadlig spelbeteende som ett led i att göra dig mer införstådd med ämnet i fråga.

Det som du behöver ta med dig från nedanstående lista är om du identifiera dig med minst fyra eller flera av nedanstående punkter så har du med största sannolikhet utvecklat en form av spelberoende.

Det ska dock nämnas att det faktiskt kan visa räcka att en av nedanstående punkter stämmer in på din profil för att du ska klassas som spelberoende. Man ska således ej fokusera på antalet symtom utan mer på omfattningen av det hela.

Den som har ett spelberoende tenderar att känna igen sig i form av en eller flera av dessa punkter:

  • Du tänker på spel under all din vakna tid.
  • Du saknar förmågan att begränsa ditt spelande.
  • Du blir irriterad eller rastlös om du inte spelar.
  • Du använder spelandet för att dämpa din ångest.
  • Du fortsätter att satsa pengar trots stora förluster.
  • Du ljuger för omgivningen om dina spelvanor.
  • Du finansiär ditt spelande genom att begå brott.
  • Du missköter dina relationer med familjen.
  • Du använder pengar avsedda för räkningar till spel.

Om du kände igen dig själv i en eller flera av punkterna ovan så kan du ha kommit att utveckla ett spelberoende. Om du exempelvis tänker på spel ofta så behöver det inte innebära ordagrant att man faktiskt utvecklat ett spelberoende – dock så kan det hela implicera på att man löper en risk för att göra så.

På samma sätt så kan oförmågan att begränsa den tid du lägger på spelandet eller om du tenderar att bli irriterad och rastlös vid avsaknaden av spel kanske tyda på att du har ett stort intresse för spel – utan att för den delen vara spelberoende.

Spela för att lindra ångest

Använder du spelandet som ett sätt att slippa ha ångest så är det hela något du måste vara extra uppmärksam på. Själva spelandet kan nämligen vara en undanflykt för andra psykiska åkommor – något som endast kan fastställa av utbildad vårdpersonal.

Man måste alltid börja med att undersöka källan till själva ångesten – är det hela relaterat till spelandet – eller spelar du endast för att lindra och komma undan de känslor vilka härleds till din ångest?

Vi nämnde initialt att spelandet ofta kan vara ett sätt att lindra ångesten – något som man ofta inte ens själv är medveten om. Just därför så är det av stor vikt att man faktiskt vågar prata om det hela inom vården eftersom dessa personer har utbildats för problemet i fråga.

Vad kan man göra i form av anhörig?

Om man i rollen som anhörig misstänker att någon i ens närhet löper risk för att utveckla ett spelmissbruk eller där man faktiskt upplever att individen i fråga redan kommit att utveckla en form av spelmissbruk så är det viktigt att samla sig och beskåda problematiken objektivt.

Man måste således undvika att rikta anklagelser och höja tonen mot den drabbade – istället så ska man visa sig vara förstående till det inträffade i kombination med en stor omtanke – oavsett om man för närvarande kokar inombords.

Är den drabbade oförmögen att söka hjälp på egen hand rekommenderas man istället att axla denna roll – även om det hela kan på förhand upplevas som ytterst skrämmande. Dock så måste man ta mod till sig eftersom det hela kan visa sig vara livsavgörande!

Det går även att förbli anonym under själva processen där man kan initiera det hela genom att först etablera kontakt med de stödgrupper vilka återfinns hos ideella organisationer i form av exempelvis Stödlinjen utan att avslöja individen bakom.

Slutsats

När det kommer till spelberoende så tenderar det hela att variera beroende på individen i fråga. Medan vissa gemensamma drag tenderar att klassificera en individ med spelproblem så behöver detta nödvändigtvis innebära att man har problem med sitt spelande.

Den inre mående är något som tenderar att var ava stor vikt när det kommer till huruvida man har problem med spelandet eller gillar helt enkelt att spela i form av exceptionellt höga insatser.

Har man ångest och illamående både när man spelare men även när man gör något annat som härleds till just själva spelandet så är risken stor att man löper risk för att utveckla en form av skadlig spelmönster.

I slutändan så är det dock upp till varje enskild individ att komma underfund med sig själv och faktiskt våga erkänna att man har problem med sitt spelande. I sltueäand så är det omögjlite att hjälpa en om man ständigt förnekar grundproblemet själv!

Hur kan man veta om man är spelberoende?

Som drabbad eller nära anhörig kan man välja att komma i kontakt med organisationen Spelberoendes Riksförbund vilka verkat för att behandla och förebygga spelberoenden i olika former under en period på mer än 20 år.

Vilka organisationer kan man vända sig till vid misstanke om spelberoende?

Som drabbad eller nära anhörig kan man välja att komma i kontakt med organisationen Spelberoendes Riksförbund vilka verkat för att behandla och förebygga spelberoenden i olika former under en period på mer än 20 år.

När ska man egentligen söka hjälp?

Om ditt arbete, privatekonomi eller relationer drabbas på ett negativt sätt på grund av spelandet så är det hela ett tecken på att du behöver söka professionell hjälp för att få bukt med din problematik.

Vilka verktyg kan jag använda för att spärra mig från spel?

Det finns flera verktyg som spärrar spel. Vi rekommenderar Spelpaus.se för casinon med svensk licens. Det finns även spelbolag utan spelpaus, så vi rekommenderar att du även läser vår guide om hur du spärrar dig hos casinon utan svensk licens.

Svante Nilsson
Svante Nilsson
Skribent sedan januari 13, 2022
Gammalt pokerproffs som numera älskar att spela casino. Favoriterna är live blackjack och slots, men hamnar såklart ibland på pokerbordet. Skriver casinorecensioner på fritiden.