Nya forskningsrön gällande ansvarsfullt spelande

Svante Nilsson oktober 3, 2022
ansvarsfullt spelande casino utan licens

När det kommer till termen ”ansvarsfullt spelande” så tenderar det hela att dyka upp i samband med att man för diskussioner gällande spel om pengar – framförallt när det kommer till satsningar hos de utländska och online baserade casinon.

I och med den alarmerande ökningen av spelmissbrukare vilka återfinns inom alla åldrar och samhällsskikt har diskussionen gällande ansvarsfullt spelande kommit att bli mer aktuell än någonsin.

Just fokuset på ansvarsfullt spelande är något som banade väg för den svenska spellicensen som för övrigt alla spelbolag vilka ämnade verka inom rikets gränser blev tvungna att ansöka i och med införandet per den 1:a januari 2019.

Men hur går ska man egentligen gå tillväga för att spela på ett ansvarsfullt och riskfyllt sätt? Går det på något sätt att definiera en gräns för det hela eller är grundproblemet vanligtvis föremål för subjektiva och spekulativa tolkningar?

Forskningsrön gällande ansvarsfullt spelande

Ett forskningsprojekt som för närvarande genomförs via den anrika University of Calgary (Kanada) ämnar undersöka hur man ska gå tillväga för att spela på en lagom” nivå för att begränsa risken för skadliga spelmönster.

Forskaren som ansvarar för det hela går vid namn David Hodgins där han även ämnar ta reda på hur man konkret kan definiera begreppet ”lagom” när det kommer till spel om pengar hos online casinon.

Forskningsprojektet i fråga bygger på tre huvudteser vilka återges i form av följande:

  • Storleken på den summa pengar som man väljer att spela för.
  • Den tid som man väljer att allokera för att kunna få spela.
  • Hur ofta man gör valet att ta del av de spel som tillhandahålls.

Själva studien implicerar att alla de spelare vilka återfinns inom Kanadas gränser ska erbjudas möjligheten att ha en större kontroll över sitt spelande – något som i sin tur ämnar begränsar risken avsevärt för att utveckla spelmissbruk.

Även om det hela avser en annan region så får man anse det vara befogat att de slutsatser vilka härleds utifrån studien även kan tillämpas på den svenska marknaden i och med att speltitlarna knappast skiljer sig nämnvärt åt – oavsett region.

I och med att studien ännu fortgår (i skrivande stund) så går det inte att dra några slutsatser eller paralleller för den delen till den svenska marknaden. Man kommer dock att ha ett vetenskapligt baserat stöd för sin sak och kommer således mer objektivt kunna definiera hur man faktiskt går tillväga för att spela lagom – utan att riskera att utveckla skadliga spelmönster.

De utländska spelbolagen tar ett högre ansvar

Även om de utländska spelbolagen behöver ej rätta sig efter den svenska modellen gällande spelansvaret så har man ändå valt att anamma flera av de framstående punkter vilka återges i den svenska licensen.

En av de primära återges i det faktum att man aktivt arbetar för att identifiera spelare vilka riskerar att utveckla skadliga spelmönster – varav man tar ett aktivt steg mot att hjälpa individerna i fråga.

Andra element vilka tillämpas för att minska risken för skadliga spelmönster är utbildning av personal, självtester men även information som i sin tur ämnar diskutera de olika delar vilka härleds till problematiken.

Fortfarande en del kvar att önska

Det råder dock stora skillnader gällande hur de utländska spelbolagen arbetar för att stävja risken för spelmissbruk. Framförallt så härleds det hela till den typ av spellicenser som online casinot i fråga innehar för närvarande.

De spelbolag vilka för närvarande valt att lyda under tillsyn av MGA (Malta) – eller EMTA (Estland)-licens tenderar att arbeta mest aktivt med att förhindra risken för utveckling av skadliga spelmönster.

Å andra sidan så tenderar utländska casinon vilka för närvarande valt att införskaffa en spellicens från andra regioner – vanligtvis Curacao – att investera förhållandevis en ganska liten del av sina resurser jämfört med de spelbolag vilka har fått licensen utfärdat av en EU-/EES stat.

Slutsats

Det positiva inom sammanhanget är att det för närvarande genomförs studier och andra insatser vilka ämnar verka preventivt och bidra till att stävja problemet med den utbredda spelmissbruket – något som ska tilläggas är ett globalt problem – snarare än något som endast tenderar att drabba svenska spelare.

Om man tittar tillbaka några år i tiden så tenderade många av spelbolagen att allokera väldigt lite resurser åt att försöka motverka spelmissbruk. Idag så är tonerna helt annorlunda – framförallt när det kommer till de spelbolag vilka innehar en licens från en EU-/EES stat.

Dock så kvarstår det fortfarande en del att göra när det kommet till det hela – men för närvarande så bådar framtiden gott – där det ska tilläggas att det allmänt blivit betydligt mindre stigmatiserat att diskutera problematiken.

Hur kan man veta om man för närvarande har problem med sitt spelande?

På en generell plan så behöver man alltid börja med att fråga sig själv huruvida man upplever ångest eller illamående – både när man spelar hos online casinon men även vid blotta tanke på att spela om pengar. Har man svarat ja på föregående så är risken stor att man redan befinner sig i farozonen för att utveckla ett skadligt spelbeteende.

Går det att bli fri från ett spelmissbruk?

Ett spelmissbruk klassas idag som en sjukdom – något som i sin tur innebär att den behandlas i likhet med alla andra typer av åkommor. För att man ska dock frigöra sig från det hela så måste man själv vilja åstadkomma det hela – något som i sin tur innebär att den största ansvaret vilar på ens egna axlar!

Vilka är de påtagliga effekterna av spelmissbruk?

De mest påtagliga effekterna från ett spelmissbruk återges i form av trasiga relationer, oförmågan att sköta sitt arbete, överdriven skuldsättning där man även löper stor risk för att hamna i brottsliga banor.

Svante Nilsson
Svante Nilsson
Skribent sedan januari 13, 2022
Gammalt pokerproffs som numera älskar att spela casino. Favoriterna är live blackjack och slots, men hamnar såklart ibland på pokerbordet. Skriver casinorecensioner på fritiden.